Stenspräckning

En säker metod för borttagning av berg

Hål borras i berget och därefter förs den hydrauliska stenspräckaren ner i hålet. Vi användet även simplex för spräckning av stenar. Trycket som uppstår spräcker isär berget. Här spräcker vi för en p plats i Stockholm. 

Bergsprängning i stockholm

stenspräckning uppsala stockholm

Så här se resultatet ut när vi sprängt för pool i västerås. Att spränga för en pool är inte dyrt. Kontakta oss för en offert.  

Simplex bergspräckning stockholm uppsala västerås enköping bergsprängare

Vi täcker alltid in berget med sprängmattor när vi kör bergsprängning. Här spränger vi för en rörgrav i uppsala. 
Bergsprängnig uppsala stenspräckning uppsala västerås enköping stockholm