Galleri

Många Nöjda Kunder

Här använder vi oss av hydraulspräckning inför ett poolbygge. Måtten är ca 8x5m. Pga många äldre och vibrationskänsliga hus i närheten valde vi att spräcka berget med hydraulisk kil. Totalt tog vi bort ca 110ton berg.