Bergsprängning

En säker metod för borttagning av berg

Hål borras i berget och därefter förs sprängämnet ner i hålet. Trycket som uppstår när sprängämnet detonerar spräcker isär berget. Här bergspränger vi för en villagrund i Uppsala. 

Bergsprängning i stockholm

stenspräckning uppsala stockholm

Så här se resultatet ut när vi sprängt för pool i västerås. Att spränga för en pool är inte dyrt. Kontakta oss för en offert.  

Simplex bergspräckning stockholm uppsala västerås enköping bergsprängare

Vi täcker alltid in berget med sprängmattor när vi kör bergsprängning. Här spränger vi för en rörgrav i uppsala. Behövs besiktning och vibrationsmätning gör vi det i samarbete med enabkonsult. www.enabkonsult.se
Bergsprängnig uppsala stenspräckning uppsala västerås enköping stockholm