NILSSON MARK & SPRÄNGENTREPRENAD AB

Bergsprängning * Stenspräckning * Markarbeten 

Ring oss! 0760 08 42 30

Bergsprängning

Effektivt och ekonomiskt


Bergsprängning är vår specialitet och vi utför arbeten i Mälardalen, Uppsala, Stockholm mfl. Sprängning är ett säkert, effektivt och vid lite större arbeten det billigaste alternativet.

Behöver du få bort stenar, betong eller berg som är i vägen? Det kan vara vid ex byggnation av villa, altan, pool, garage, uppfart, småbåtshamn mm. 

Markarbeten

Vi ser helheten vilket gör det billigare för dig.


Vi utför schaktning inför olika byggnationer. Husgrunder, pooler, grunder, avlopp, dränering och andra projekt. Med bred kompetens kan vi göra allt från schaktning till färdig grund.

 Bergsprängning uppsala stenspräckning uppsala sprängning uppsala stenspräckning uppsala Stockholm Västerås sala

Hydraulisk bergspräckning

Enkelt och vibrationsfritt


Stenspräckning utförs helt utan vibrationer. Först borras ett hål som sedan en hydraulisk kil förs ner i. Kilen pressar sedan isär berget ljudlöst och utan besiktningskrav. Med detta alternativ undviker du dyra besiktningar och oroliga grannar. Säkerhet

Bekymmersfritt, säkert och försäkrat.


Inför varje projekt gör vi en riskanalys. Vi besiktar närliggande byggnader om det behövs. Tillstånd och sprängplan upprättas inför varje objekt. Allt för att göra det så enkelt och säkert som möjligt för dig som kund. Vi åtar oss även byggherreansvaret för vår entreprenad för att ytterligare göra det säkert för dig som kund.
 bergsprängning uppsala bergspräckning sprängning stenspräckning

bergsprängning Östhammar bergsprängning tierp bergsprängare uppsala bergsprängning västerås

hydraulisk bergspräckning simplex

bergsprängning Stockholm bergsprängning Enköping vad kostar det att spränga besiktning inför sprängning

bergsprängning västerås
bergsprängning sala pris för sprängning simplex royex